Viktige aspekter ved et lån

Når du tar opp ditt første lån er det mange ting du bør tenke på. Det er ikke bare ting som rente og nedbetalingstid som gjelder, men også hvordan du opplever banken og dets service. Du er kunden, så det er viktig at banken tar vare på deg og gir deg den oppmerksomheten du ønsker og trenger. Vi er ganske forskjellige og mange har behov som ikke de andre har. På denne måten er det viktig at vi ikke gjør som vi tror vi skal gjøre, men har muligheten til å ta kontakt med ansatte som kan geleide oss igjennom prosessen.

Renter og gebyrer

Lån koster penger. Når du tar opp et forbrukslån vil rentene og gebyret avgjøre hvor mye du betaler for hele lånet, mens nedbetalingstiden vil også avgjøre hvor mye lånet koster totalt og månedsvis. Det er ikke bare å ta opp et lån å håpe på det beste. Du må utforske renten for å finne det stedet som er villig til å gi deg det lånet du trenger og det lånet du kan leve med. Det er ikke så lett å bare ta et lån og deretter tilpasse økonomien til lånet. Det må gjøres motsatt vei. Du må tilpasse lånet til økonomien, og helst mye lavere enn den økonomien du har i dag, i tilfelle det går galt en dag. Man vet aldri når man blir uføre eller på andre måter ikke klarer å oppfylle de plikter man har på jobb. Klarer du ikke å jobbe blir du flyttet over på sykepenger. Det er ikke sikkert du tjener like mye penger på sykepenger som du gjør på jobb. Da vil inntekten gå ned.