Link to Facebook page Link to Instagram page

International sponsors

 • Eleiko har sidan 1957 produsert treningsutstyr som gjennom åra har gjort seg fortent til den leverandøren i verda som har best kvalitet på sitt treningsutstyr for styrke, fitness og kondisjonstrening.

 • Salmon Group er eit nettverk for lokaleigde oppdrettsselskap. Med base i Bergen, Norge, yter vi service for våre 46 aksjonærar, som tilsaman disponerar 115 konsesjonar for oppdrett av laks og ørret langs norskekysten, og produserer omlag 50 millionar smolt.

 • På Laks.no finn du oppdatert informasjon om havbruk i Norge. Målet er å auke kunnskapen om næringa, verdiskapinga den bidreg til, og korleis næringa jobbar for å bli enda meir bærekraftig.

Main sponsors

 • SFE er ein stor aktør i den norske kraftindustrien, med omfattande produksjon av fornybar energi, ansvar for over 4000 km linjenett og med ein engasjert leverandør av straum til husstandar og bedrifter over heile landet.

 • Firda er ei dagsavis som kjem ut i Førde i Sogn og Fjordane. Avisa dekker Sunnfjord og tildels andre delar av Sogn og Fjordane. Avisa er i dag fylkets største avis og landets største avis som blir redigert på nynorsk.

 • Frydenbø Bilsenter er komplett bilhus der du får hjelp til ditt bilhald frå kjøp til gjenkjøp. Om du velge nybil eller bruktbil har vi kompetansen, vilje og system til å følgje deg opp gjennom heile bilhaldet.

 • Sparebanken Sogn og Fjordane er den største banken i Sogn og Fjordane. Banken har i dag 22 salskontor og 23 Bank i Butikkavtalar og er representert i 21 av dei 26 kommunane i fylket. I tillegg har banken kontor i Bergen.

 • Coop Vest SA er ein medlemseigd organisasjon med over 50 000 medlemmar, og laget driv si verksemd i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre.

Strategic partners

 • Scandic Sunnfjord Hotel & Spa ligger sentralt i Førde. Området har fantastisk natur og kultur. Hotellet ligg i sentrum av byen med kort avstand til attraksjonar og øvrige fasilitetar.

 • Thon Hotel Førde er eit tradisjonsrikt hotell med røter heilt tilbake til 1860. Hotellet har 69 komfortable rom, eiga spa-avdeling, restaurant, pub og bar.

 • Widerøes Flyveselskap AS er Nordens største regionale flyselskap. Selskapet utfører anbudsflygningar på oppdrag for Staten til norske regionale lufthavner.

 • Elvetorget Senterforening har i alt 35 butikkar og kaféar. Vi har butikkar i dei fleste sjangrar, alt frå klede og sko, til hammar og spikar. Du kan også sløkke både tørsten og svolten her hjå oss.

 • Etter 2 år med bygging har Spenst Førde fått eit komplett tilbud innan trening og helse som er i Norgestoppen.

 • Farsund Bygg AS har som målsetting å være marknadsleiande på levering av byggevareprodukt i Sunnfjord. Målgruppa består av både proff- og forbrukarmarknad.

 • Åsen & Øvrelid AS er blant dei største entreprenørverksemdene i Sogn og Fjordane, med hovudkontor i Førde.

 • Kontorsenteret er leiande innanfor sal og service av PC, kopimaskiner, nettverk og kontor-produkt i Sogn og Fjordane.

 • Firda Billag er eit transportselskap med hovedkontor i Førde, Sogn og Fjordane. Selskapet er det største rutebilselskapet i Sogn og Fjordane.

Sponsors

 • Enivest er ein av dei viktigaste leverandørane av breiband i Sogn og Fjordane. Enivest leverer telekommunikasjonsløysingar både til private og næringsliv.

 • Enten du planlegg ein lenger ferie eller berre har nokre dagar til rådigheit; hos Fjord Tours vil du garantert finne noko som passar - heile året!

 • RiccoVero har gjennom god design, kvalitet og passform, kombinert med merkevarebygging, blitt ein av dei aller mest kjende merkevarene i Norge.

 • Normatic utvikler, bygger, installerer og setter i drift komplette systemer for styring, regulering og overvåking av ulike typer tekniske anlegg.

 • Best Stasjon AS er eit selskap av og for forhandlarar som eig eller driv ein bensinstasjon eller oljeforretning. Best har i dag nærare 130 stasjonar spreidd over heile landet.

 • Møbelringen skal framstå som den leiande faghandel innan møbel i Norge. Møbelringen har som mål å yte god service, ha trivelege butikkar, og gje god fagleg veiledning til kundane.

 • Fjord1 AS er eit norsk ferjeselskap med hovudkontor i Florø. Det er landets største transportselskap innan ferjedrift, passasjer- og ekspressbåtdrift

 • Bilskadesenteret er den største frittståande skade- og lakkverkstaden i fylket, og har gjennom åra auka skade/lakk kapasiteten betydeleg i Førde regionen og fylket

 • Førde vulk sitt livsgrunnlag er sal av dekk og dekkrelaterte produkt til alle typar køyretøy. Meir enn 10 000 dekk på lager fortel litt om breidda i utvalet.

 • Massasjebad konstruert for verdas tøffaste klima. Designa for å fungere effektivt i ekstreme nordiske forhold, og garantert pålitelighet, driftsøkonomi og sinnsro, uansett kvar du bur.

 • Nordic Rutile AS er eit norsk gruveselskap med rettigheiter til utvinning av rutil i Naustdal kommune. Selskapet har som formål å
  etablere uttak og produksjon av høgverdig titanråstoff for det europeiske og globale markedet. I tillegg vil selskapet produsere
  mineralprodukter av granat til ulike industriformål.

 • Når du drikk Olden, drikk du eit av dei reinaste naturlege mineralvatn naturen har å by på. Olden mineralvatn har sin opprinnelse fra Blåfjellskilda i Oldedalen i Nordfjord.

 • Avis ønskjer å gje deg som kunde ei førsteklasses leigebiloppleving."We try harder" har då også vore selskapet sitt slagord sidan det blei lansert i 1962.

Suppliers

 • Mediebruket er et kommunikasjonsbyrå på Vestlandet, med utvikling, drift og marknadsføring av nettstadar som spesialfelt. I tillegg driv dei rådgjevning og tilbyr konsulenttenester innan dette fagfeltet, og produserer webinnhald.

 • Findriv lagar kreative, engasjerande og gode grafiske løysingar. Findriv jobbar med å få store profilarrangement til Sunnfjord, og utviklar eigne arrangement for området.

 • Ramirent er ein leiande leverandør av utleigeutstyr som kombinerer det beste av utstyr med service og kunnskap, til løysingar som forenklar verksemda for sine kundar.

Collaborators

 • Sparebankstiftelsen DNB ønskjer å bidra til eit samfunn med fleire skapande, aktive og ansvarsbevisste menneske, og støttar særleg prosjekt som skapar engasjement, involverer frivillige og som gjev eit positivt bidrag til barn og unge.

 • Førde har hatt ein kraftig vekst dei seinare åra, og utvikla seg til å bli eit senter både i kommunen og i fylket. Førde er i dag ein moderne bygdeby med handel, service, helsevesen, kommunikasjon, utdanning og kultur.

 • Naustdal kommune er bygdekommunen mellom Førde og Flora, i det mest ekspansive bu- og arbeidsområdet i Sogn og Fjordane. Naustdal har bygda sine kvalitetar og byen sine tilbod like ved.

 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité er norsk idretts øvste organ. NIFs visjon er å vere fremste bidragsyter for å oppnå idrett for alle.

 • Vektløftarforbundet (NVF) er ein overbygging for alle vektløftarklubbar og kretsar i Norge.?Saman med Tambarskjelvar IL er NVF arrangør av EM i vektløfting 2016

 • Sogn og Fjordane er eit fylke vest i Norge som strekker seg over 18 623 km² og omfattar 26 kommunar. Fylket består av distrikta Sogn, Sunnfjord og Nordfjord med til saman ca. 109 000 innbyggarar

 • SpareBank 1 SMN er ein sparebank med hovudkontor i Trondheim. SpareBank 1 SMN blei etablert som Trondhjems Sparebank i 1823 og er i dag Midt-Norges største bank.