Forbrukslån

Penger

Norge har en samfunnsmodell som er bygget opp slik at alle kan eller skal ha muligheten til å eie sin egen bolig. Dette er noe politikerne synes er veldig viktig, så viktig at skattesystemet i Norge tilrettelegger for eierskap av bolig. Eier du din egen bolig er du heldig. Det er ikke alle som er like heldige da det koster ganske mye i egenkapital å kjøpe sin første bolig. Resultatet er at mange ender opp med å leie boligen sin. Når du leier gir du egne penger til noen andre. Huseier, som får pengene dine, bruker disse pengene på å betale ned lånet på sitt egent hus. Dette er den store fordelen ved å leie ut et hus, noen andre betaler ned lånet på det huset som du eier. Mange i Norge gjør akkurat dette. De kjøper seg hus nummer 2 og hus nummer 3 og leier ut slik at de har noe til pensjon, når de blir eldre.

Lån med sikkerhet i bolig

Når du tar opp et lån er det ganske vanlig at banken tar sikkerhet i noe. Har du kredittkort eller et billig forbrukslån tar ikke banken sikkerhet i noe. Når banken tar sikkerhet i noe, er det ofte hus, bil, båt eller annet som banken tar. Det finnes få muligheter til å endre på denne strukturen. Men, i det siste har flere og flere banker startet med å gi ut forbrukslån med pant i hus. Det er en ganske snedig ide. Det banker da gjør er at de gjør om huslånet ditt til å bli dyrere men tillater å gi deg mer lån enn 75-85% som en vanlig bank ville gjort.

Kraft Bank og Bank2 er to banker som gjør akkurat dette. Når du har et huslån i en vanlig bank betaler du nok rundt 2% på lånet ditt for at banken skal låne deg pengene. Har du et huslån på 4 millioner til 2% betaler du da 80.000 kroner i renter i året. Hvis en av disse bankene kommer til deg for å refinansiere ditt lån vil de trekke inn forbrukslånet ditt i huslånet og legger på for eksempel en total rente på 5%. Har du 500.000 kroner i forbrukslån til 10% betaler du på dette 50.000 kroner. Da er totale renter på et år 130.000 kroner. Hvis du tillater banken å slå sammen disse lånene får du et lån på 4,5 millioner med en rente på 5%. Da betaler du fort over 225.000 kroner i renter i året. Dette er derfor en ganske dyr måte å refinansiere forbrukslån på.

I tillegg er nedbetalingstiden på dette store lånet mye lengre enn ditt forbrukslån, som gjør at kostnaden strekker seg over mange flere år enn det forbrukslånet ditt ville gjort. Når du har et forbrukslån er det 5-10 år, mens et huslån er 20-30 år. Dette blir det mye penger av.