Tidspunkt for norske løftarar

Dette er dei norske løftarane som deltek i EM og tidspunkt for når puljene dei deltek i startar.

 

Her finn du heile programmet for meisterskapen.