Billettar

Du kan kjøpe billettar til EM på nett og i Førdehuset. Billettar kan kjøpast som dagspass for born, vaksne og familie. Dagspass gir adgang til alle konkurransane og EM-arrangementa i Førdehuset i løpet av ein dag. Familiepass gir adgang for 2 vaksne og 2 born. Kjøper du billettar på nett kjem det ei lita avgift i tillegg til billettprisen.

Prisar

 Dagpass - VekedagarDagpass - Lørdag og Søndag
Vaksen170200
Born6070
Familie340400