Slo til med tre personlege rekordar

Dei to norske utøvarane Ine Andersson og Marit Årdalsbakke hadde heile publikummet i ryggen, onsdag 13.april. Begge representerte Noreg i B-gruppa, kvinner 63 kg. For Andersson gikk vektene rett opp, og ho avslutta med personlige rekordar i begge disiplinar og samanlagt, med 84 kg i rykk og 104 kg i støt. Desse prestasjonene gjorde Andersson til vinnar av støt i pulja.

Sjå intervju med begge løftarane!